BONE CRUSHER MACHINE

ʻOku ngaohi ʻa e misini crusher hui ʻaki ʻa e ukamea stainless pea ʻoku ʻi ai hono tuʻunga haisini. Te ne lava ʻo laiki ʻa e ngaahi naunau kakanoʻi manu hange ko e fanga pulu, fanga sipí, fanga puaka, lapisi, fanga kiʻi pato, mo e ngaahi hui ika.

Ngaahi Fakatokanga: Hili hono maumauʻi e ngaahi hui foʻou ʻaki e kakanoʻi manu, ʻoku faingofua ke fakatupu ha ngaahi hokotanga hui pikipiki. Hili ha vahaʻataimi ʻo hono fakaʻaongaʻi, ʻe taʻofi ʻe he ngaahi hui kuo maumau ʻoku ʻikai hu ki he screen ʻa e hele, koeʻuhi ke ʻoua naʻa lava ʻe he hui foʻou ne toki fakahu ʻo ala ki he hele ʻo maumauʻi. ʻOku matuʻaki fokotuʻu atu ke fakaava ʻa e huʻanga ki he fafanga pea mo e screen ke toʻo maʻu pe ʻa e ngaahi hui kuo maumau. ʻI he founga ni, ʻe maʻolunga ange ʻa e kosi ʻo e lavameʻa pea ʻe loloa ange ʻa e moʻui tokoni ʻa e misini.

Ko e ngaahi meʻa ʻoku ngaohi ʻaki e hui ko e ngaahi misini ia ki he ngaue lelei ʻo e ngaahi naunau lolo.

ʻOku ne fakatahaʻi ʻa e ngaahi koloa kehekehe ʻo e homogenizer, fale ngaohiʻanga pulu, Lola ʻe tolu, Taniela Siela, mixer mo e ngaahi misini kehe, pea ʻoku maʻolunga ange superfine pulverization, fakanofonofo mo e emulsification, homogenization, tuifio mo e ngaahi fatongia kehe.

Hili hono fai ʻo e ngaue ki he naunau, ʻOku aʻu ʻa e lahi ʻo e size 100-200 nailoni, pea ʻoku aʻu ʻa e homogeneity ʻo lahi ange ʻi he 90%. Ko ha meʻangaue lelei ia ki ultrafine kiʻi ngaue siʻisiʻi.

Enquiry he taimi ni