fbpx

ngaahi ngāue tokoní

fekauʻaki mo kitautolu

fale ngaohiʻanga

maketi

Laine ki hono ngaohi ʻo e meʻangaue

Misini vela

Foʻi sikalu ʻe taha Extruder

Fafanga ʻe he foʻi sikalu ʻe taha extruder, ʻOku fakataumuʻa pe ia ki hono ngaohi pellet fafanga ʻo e ika, uloulaʻavai,aquaculture kehe. meʻakai ʻa e pusi mo e kuli ko e meʻakai kehe .
Ako lahi ange

Foʻi sikalu ʻe taha Extruder

ʻOku fakaʻaongaʻi pe ʻa e Stainless ukamea extruder ke ngaohi ʻaki ha meʻakai faingofua, meʻakai pusiaki, pellet fafanga ki he aquaculture.
Ako lahi ange

Faʻahinga viviku extruder

ʻOku fakaʻaongaʻi lahi ʻa e misini fafanga viviku ki hono ngaohi ʻo e keleni ki he maaka maʻolunga aquatic fafanga pellets ki ha ngaahi faʻahinga pusiaki kehekehe hange ko e ika, catfish, shrimps, paka,pusi,kulii mo e ala meʻa pehe.
Ako lahi ange

Foʻi sikalu mahanga extruder

ʻE lava ke fakaʻaongaʻi lahi ʻa e meʻakai extruder ʻi he ngaahi feituʻu lahi ʻo e meʻakai pea ko ha fili lelei ia ki he ngaue ki he maʻu meʻatokoni pongipongi siuliolo, meʻakai maʻamaʻa, naunau ki he meʻakai, fakaleleiʻi sitaasi, meʻakai pusiaki mo e ngaahi ala meʻa pehee.
Ako lahi ange

Fale ngaohiʻanga pasita extruder

ʻOku ʻi ai ha faʻahinga kehekehe ʻe ua ʻo e kurkure Cheetos: fakapaku mo e taʻo,lava ʻo fili ʻa e faʻahinga ʻo makatuʻunga ʻi he maketi fakalotofonua. ʻE lava ke fakatou maʻu ʻe he misini fakamomoa ha fili kehekehe ki he ivi fakamafana, ʻUhila, kasa penisini mo e lolo penisini.
Ako lahi ange

Foʻi sikalu ʻe taha Extruder

Ko e foʻi sikalu macaroni e fale ngaohiʻanga pasita extruder adopts semolina mahoaʻa ko e tefitoʻi naunau ia ke maʻu ai ha ngaahi fotunga kehekehe ʻo e macaroni ʻi he extrusion, faitoʻo mo e ʻumea ʻoku ne faʻu.
Ako lahi ange

Ainuok

Leading Feed &Food Extruder Manufacturer

Anyang Ainuok e meʻangaue ki he misini., Ltd. ko ha kautaha fakapalofesinale ia ʻo e extruders. Naʻe fokotuʻu e kautaha ʻi he 2010 pea ʻoku tukupa ia ki hono fakatupulaki mo faʻu ʻo e ngaahi laine ki hono ngaohi ʻo e meʻakai mo extrusion granulators ko e tefitoʻi sino. Ko e koloa ʻoku ne ʻufiʻufi ʻa e fanga monumanu, fanga kiʻi meʻakai ʻulupupula, laise loi productionlines, macaroni e ngaahi laine ki hono ngaohi,Ngaahi laine ki hono ngaohi ʻo e misini Cheetos, ta ha ngaahi laine ki hono ngaohi ʻo e ivi, mo e ngaahi meʻakai kehé. Hili 13 ngaahi taʻu ʻo e fakalakalaká,ʻOku ʻi ai he taimi ni ha Paʻake fakaonopooni ʻo e 11,000 sikuea mita, pea ʻoku ne malava ke maʻu mo fakatau atu ha meʻa lahi ange ʻi he 350 seti ʻo e ngaahi laine kehekehe fakataʻu.

ʻOku tau ngaue 24/7

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu he ʻAhó ni!

ʻOku malu hoʻo totonu fakafoʻituitui mo kimautolu, he ʻikai teitei fakaha ia ki ha faʻahi ʻe 3 pe fakatau atu.