MIXER MACHINE

The vertical mixer is a special mixing machine, which can be used in conjunction with the noodle machine, the noodle machine, and the cold noodle machine. It can also be used for mixing and mixing other bulk powders.

Its characteristics are simple structure, convenient maintenance, high production efficiency, uniform mixing, which can improve the production efficiency of noodle cutting equipment and improve the quality of noodles.

This machine mixes flour with different moistures, has strong adaptability, compact structure, uniform dough mixing, convenient noodle pouring, low energy consumption, simple operation and convenient maintenance.

Horizontální míchačka je stroj, který využívá mechanickou sílu a gravitaci k rovnoměrnému míchání dvou nebo více práškových materiálů.

Míchačka suchého prášku může míchat různé materiály do jednotné směsi; může také zvětšit kontaktní povrch materiálů pro podporu chemických reakcí; může také urychlit fyzické změny. Například, granulovaný solut se přidá k rozpouštědlu, a rozpouštění a míchání lze urychlit působením míchacího stroje.

Horizontální míchadlo se skládá z nádoby ve tvaru U, spirálová pásová míchací lopatka a převodová část. Dlouhá válcová konstrukce ve tvaru U, směsný materiál (prášek, napůl kapalný) se ve válci pohybuje s malým odporem. Kladné a záporné rotující spirálové pásy jsou instalovány na stejné horizontální ose a vytvářejí hybridní prostředí s nízkou spotřebou.

Dotaz nyní